10/4/08

A voltas coa lectura.

Traballamos neste curso cunha concepción do proceso de ler que cuestiona algunhas das teorías comunmente aceptadas. Teorías que, tradicionalmente entenderon o proceso de aprender a ler e mellorar a competencia lectora dun xeito analítico: Primeiro aprendemos as letras, xuntámolas en sílabas que despois trataremos de artellar en palabras. A palabra é a base da aprendizaxe. Logo a oración.

Pero etixesn eviedncais de que o psroeco lector depende doutros factores. É máis un proceso de intaccerion co texto. Un sucesivo ir e vir de hipteósis que se van contrastando. Non lemos pois lrtea a ltrea. Palabra a pabrala. Nin sequera fsrae a frase. Traballamos co texto contrastando as nosas hipótesis. Cbaompromos uhna e ortua vez, a bsae de “gpleos de vtisa” que o txteo di o que cremos que vai dicir.

Así se eclpixa que poidamos ter lido tan facilmente este artículo. Non é?

6 comentarios:

seoane dijo...

Es cierto, pero (a fuer de ser tachado de "vejestorio") no cabe duda de que si no aprende antes lo que antes llamábamos "las letras", que forman sílabas que forman palabras que forman frases que forman oraciones que forman textos... no podría entender el siguiente texto:
C13R70 D14 D3 V3R4N0 3574B4 3N L4 PL4Y4 0853RV4ND0 D05 CH1C45 8R1NC4ND0 3N 14 4R3N4. 357484N 7R484J48DO MUCH0 Y C0N57RU14N UN C4571LL0 D3 4R3N4 C0N 70RR35, P454D1Z05 0CUL705 Y PU3N735. CU4ND0 357484N 4C484ND0 V1N0 UN4 0L4 D357RUY3ND0 70D0 Y R3DUC13ND0 3L C4571LL0 4 UN M0N70N D3 4R3N4 Y 35PUM4.
P3N53 9U3 D35PU35 DE 74N70 35FU3RZ0 L45 CH1C45 C0M3NZ4R14N 4 L10R4R, P3R0 3N V3Z D3 350, C0RR13R0N P0R L4 P14Y4 R13ND0 Y JU64ND0 Y C0M3NZ4R0N 4 C0N57RU1R 07R0 C4571LL0.
C0MPR3ND1 9U3 H4814 4PR3ND1D0 UN4 6R4N L3CC10N: 6454M05 MUCH0 713MP0 D3 NU357R4 V1D4 C0N57RUY3ND0 4L6UN4 C054 P3R0 CU4ND0 M45 74RD3 UN4 0L4 L1364 4 D357RU1R 70D0, S010 P3RM4N3C3 L4 4M1574D, 3L 4M0R Y 3L C4R1Ñ0, Y L45 M4N05 D3 49U3LL05 9U3 50N C4P4C35 D3 H4C3RN05 50NRR31R.

novoa dijo...

Obviamente, hai unha cuestión de código; pero o proceso que nos leva a poder ler este texto é o que se describe anteriormente: imos establecendo hipóteses, probando ata que damos coa clave que nos permite descubrir o código... agora ben, axúdanos a descubrilo rápidamente o feito de que "recoñecemos" globalmente algunhas palabras: estoume fixando en L3CC1ON, recoñecina antes de averiguar que o 1=i.. por exemplo.

seoane dijo...

Claro, claro, lo que quiero indicar es la importancia del manejo más sencillo de los instrumentos... No sé qué ponente comentó con cierto estupor que los niños aprendían a sumar sin entender la suma. También los niños aprenden a leer sin entender la lectura... y creo que no pasa nada... un músico debe conocer antes las notas... un arquitecto distinguir la recta de la curva... Ya sé que estamos buscando cómo enseñar a comprender, con nuevas estrategias, pero quiero poner de manifiesto que NO debemos despreciar los viejos métodos de aprendizaje de los instrumentos.
Quizás será porque soy un "inmigrante digital".

Anónimo dijo...

Neste momento debemos considerar o texto -incluso o máis pequeno- como unidade de expresión e compren
sión oral e escrita.
Unha palabra por si soa pode dicirnos algo pero sempre cambiará de significado cando tentemos metela nun texto.Tamén pode ter dis
tintos significados, dependendo do momento e a persoa que escriba ou lea esa palabra.
O que xa sabemos, o que estamos aprendendo cada día, en fin, a situación de cada persoa vaille axudar a comprender un mensaxe de maneira diferente a otra persoa.De aí que haxa tantos puntos de vista como persoas...ou case, e é preciso contrastar.
saúdos.Bo día

aguamarina dijo...

Ocurriría esto mismo si eliminasemos los signos de puntuación o el significado global del texto cambiaría y sería un texto distinto para cada uno de los lectores en el comentario hecho a Poderiamos comenzar por... se han eliminado algunos signos de puntuación pero eran imprescindibles o esta supresión cambia el contenido en fin creo que la experiencia nos llevaría a colocar esos signos omitidos lo mismo que organizamos las letras puesto que entra dentro del mismo aprendizaje

Pacodíaz dijo...

Nos comentarios a este artículo estades a facer referencias a aspectos fundamentais sobre o proceso de ler. Facedes apreciacións sobre o que é ler e máis sobre como se pode ensinar tal destreza. Coido que estas dúbidas son do maior interese e amosan un proceso de reflexión que - se somos capaces - podería facer desta actividade algo fructífero.
Aguamarina, Seoane, e os demais, que opinades do texto que aparece baixo o título de Rúa da Centola? por continuar con este interesante diálogo sobre o feito de ler.